.

.

Bestuur

Stichting Paal '85 heeft op dit moment 21 bestuursleden

Het bestuurslidmaatschap verplicht tot een actieve deelname aan de tweewekelijkse vergaderingen en andere activiteiten. Ook dient een financiële contributie te worden voldaan.

Bestuurslid worden kan alleen op uitnodiging van het dagelijks bestuur.

De bestuursleden kiezen uit hun midden een dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

voorzitter

secretaris

penningmeester

Marie Louise de Jongh-Staals

Cea Valk

Hans Grijseels